border=0

De lezing neemt nota van psychologiemanagement

Op deze pagina worden lezingen gegeven over het onderwerp "Psychology of Management". Dit dictaat bevat delen als:

 • inhoud en structuur van managementactiviteiten
 • psychologie van het onderwerp van management en hun perceptuele processen.

Auteur: N. E. Revskaya.

 1. Prehistorie van Management Science

 2. Major schools of Management Science

 3. Algemene benaderingen van managementtheorie

 4. De huidige staat van managementtheorie

 5. De essentie van management

 6. De be>

 7. Definitie van het systeem van basisbeheersfuncties

 8. De essentie van de organisatie

 9. Hiërarchische structuren

 10. Adhocratische (organische) structuren

 11. Basisbegrippen van de organisatietheorie

 12. De essentie van de functie van doelen stellen

 13. Typologie van organisatiedoelen

 14. Vereisten voor het implementeren van de functie voor het instellen van doelen

 15. Definitie van voorspellingsfunctie

 16. De be>

 17. De rol en plaats van planning in het functioneren van de organisatie

 18. Structuur van het planningsproces

 19. Typologie van planning en zijn principes

 20. Het concept van organisatorische functie

 21. Processen van delegatie van autoriteit

 22. De bijzonderheden van de beslissingsfunctie bij de activiteiten van het hoofd

 23. Organisatorische factoren van managementbeslissingen

 24. Regelgevingskader voor de besluitvorming door het management

 25. Typologie van managementbeslissingen en wettelijke vereisten voor hen

 26. Bepaling van de motivatiefunctie

 27. Performance Motivatie Concepten

 28. De be>

 29. Definitie van communicatieve functie

 30. Typen communicatiecommunicatie

 31. Regulerende structuur van het communicatieve proces en zijn barrières

 32. Algemene kenmerken van de besturings- en correctiefunctie

 33. Uitgangspunten voor de implementatie van de controle- en correctiefunctie

 34. Definitie van personeelsfuncties

 35. De hoofdrichtingen van personeelsmanager

 36. De functies van het hoofd bij het werken met personeel

 37. Definitie van het productiesysteem en technologische functies

 38. Kenmerken van de be>

 39. Het concept van afgeleide controlefuncties

 40. Kenmerken van de afgeleide besturingsfuncties

 41. Perceptuele processen. Concept en definitie

 42. De bijzonderheden van perceptuele processen in management

 43. Het concept van mnemische processen en hun samenstelling

 44. Specificiteit van RAM in de activiteiten van het hoofd

 45. Specificiteit van >

 46. Persoonlijke professionele ervaring als regulator van management

 47. Algemeen psychologisch denkconcept

 48. Specifiek denken in de activiteiten van het hoofd

 49. De be>

 50. Het concept van intelligentie in de psychologie

 51. Intellect en managementprestaties

 52. Specificiteit van intellectuele kwaliteiten van een manager

 53. Algemene kenmerken van regelgevende processen

 54. De bijzonderheden van de be>

 55. Management besluitvormingsproces

 56. Algemene kenmerken van besluitvormingsprocessen van het management

 57. Kenmerken van de procedurele organisatie van managementbeslissingen

 58. Structurele organisatie van besluitvormingsprocessen van het management

 59. Fenomenologie van bestuurlijke besluitvormingsprocessen

 60. Individuele verschillen management beslissingen

 61. Communicatieve processen in management

 62. Communicatief gedrag van het hoofd

 63. Communicatieve verschijnselen en processen in managementactiviteiten

 64. Reflexieve processen in management

 65. Het concept van emotionele regulatie van staten

 66. Stress en het management in de activiteiten van het hoofd

 67. De bijzonderheden van de regulering van staten in managementactiviteiten

 68. Motivatie van het hoofd

 69. Inhoudstheorieën over motivatie

 70. Procedurele theorieën over motivatie

 71. Het concept van intrinsieke motivatie

 72. Formele en informele organisaties. Leiderschap en leiderschap

 73. Kracht als regulator van management. Leiderschap en leiderschap

 74. Typologie van kracht

 75. Leiderschapsentheorieën en leiderschapsstijlen

 76. Het concept van vermogens in de psychologie

 77. Bepaling van de samenstelling van managementvaardigheden

 78. Managementkenmerken

 79. Enterprise Abilities

 80. Algemene en speciale managementvaardigheden

2019 @ bgvarna.site
g