border=0

ECONOMIE VAN DE ONDERNEMING

ECONOMIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN. Studiegids. Samengesteld door N. N. Pushina, kandidaat-lid van de economische wetenschappen, universitair hoofddocent

 1. Concept en soorten ondernemingen

 2. Organisatorische en juridische vormen van commerciële organisaties

 3. Organisatorische en juridische vormen van non-profitorganisaties

 4. Bedrijfsverenigingen

 5. De be>

 6. Interne en externe omgeving van de onderneming

 7. Missie en doel

 8. Organisatorische structuur

 9. Productiestructuur van de onderneming

 10. Middelenvoorziening en resource-efficiëntie

 11. Organisatiecultuur

 12. Bronnen van vastgoedvorming

 13. Concept en soorten investeringen

 14. Bronnen van investeringsfinanciering

 15. Algemene kenmerken van productieresultaten

 16. Kostenindicatoren van het productieprogramma

 17. Het concept van het productieprogramma

 18. Productiecapaciteit

 19. Product Concurrentievermogen

 20. Het concept, de samenstelling en de structuur van vaste activa

 21. De structuur van vaste activa

 22. Asset waardering

 23. Afschrijvingen in de Russische praktijk

 24. Versnelde afschrijvingsmechanismen in de Russische praktijk

 25. Indicatoren van de toestand en het gebruik van vaste activa

 26. Lijst met wetgeving over het onderwerp

 27. Het concept en de samenstelling van werkkapitaal

 28. De noodzaak om de behoefte aan werkkapitaal te bepalen

 29. Methoden voor het berekenen van de behoefte aan werkkapitaal

 30. De berekening van de norm voor werkkapitaal voor de elementen

 31. Waardering van de boekhouding en afschrijving van voorraden in de productie

 32. Indicatoren van efficiëntie van gebruik van werkkapitaal

 33. Het concept en de samenstelling van het personeel van de onderneming

 34. Arbeidsproductiviteit

 35. BETALING VAN HET WERK

 36. Stukloon

 37. Tijdloon

 38. Tariefvrije loonstelsels

 39. Basiswetgeving op het gebied van lonen

 40. Het concept van kosten, de rol van kosten bij het waarborgen van het concurrentievermogen van producten

 41. Groeperen op kostenelement

 42. Groeperen op kostensoort

 43. Groeperingskosten afhankelijk van de methode van opname in de kosten van afgewerkte producten

 44. Groeperingskosten afhankelijk van hun wijzigingen met wijzigingen in productievolumes

 45. Groepeer kosten per tijdsfactor

 46. Regelgevende methode voor het berekenen van de productiekosten

 47. Methoden voor toewijzing van indirecte kosten

 48. Inkomsten, WINST EN WINSTGEVENDHEID

 49. De relatie tussen verkoopvolumes, omzet en winst van de organisatie. Break-even punt

 50. Lijst met gebruikte literatuurbronnen

2019 @ bgvarna.site