border=0

Lezing aantekeningen Statistieken

Dit gedeelte bevat een overzicht van lezingen over statistiek .

Auteur van collegemateriaal: docent Zimirev Alexander Valerievich

 1. Het concept van statistieken

 2. Onderwerp, basisbegrippen en methodiek van statistieken

 3. De be>

 4. Het concept en de vormen van statistische observatie

 5. Statistisch observatieprogramma

 6. Vormen, typen en waarnemingsmethoden

 7. Het concept van selectieve waarneming, de selectie van eenheden in het monster

 8. Bepaling van steekproeffouten

 9. Overzicht en groepering van statistieken begrijpen

 10. Typen groeperingen

 11. Bestelling groeperen

 12. Absolute en relatieve waarden

 13. Het concept en de typen gemiddelde waarden die worden gebruikt in statistieken

 14. Indicatoren van variatie

 15. Absolute en gemiddelde variaties en methoden voor hun berekening

 16. Relatieve dispersie tarieven

 17. Het concept van monstername

 18. Methoden voor het vormen van een monster

 19. Bepaling van de fout van het steekproefgemiddelde en de vereiste steekproefomvang

 20. Kleine steekproef

 21. Het concept en de soorten tijdreeksen

 22. Prestatieanalyse van tijdreeks

 23. Methoden voor het analyseren van tijdreeksen

 24. Bepaling in de gelederen van de jaarlijkse dynamiek

 25. Het concept en de soorten indices

 26. Individuele en algemene indices

 27. Gemiddelde indexen

 28. Structurele onderbrekingsindexen

 29. Territoriale indices

 30. Territoriale indices

 31. Economische en statistische analyse

 32. A priori-analyse en zijn rol in de studie van sociaal-economische verschijnselen

 33. Het concept en de be>

 34. De be>

 35. Basisregels voor het construeren van tabellen

 36. Tabellen lezen en analyseren

2019 @ bgvarna.site
g