TOPIC 25. Methoden van sociologisch onderzoek
1. Sociologie als een wetenschap (zie blz. 6-7 methode, indicaties).

2. Observatie en experiment.

3. Analyse van documenten.

4. Analyse van een wetenschappelijk artikel. (zie pagina 7 van de richtlijnen).

THEMA 26. De sociologie van positivisme van Auguste Comte

1. Sociologie als een wetenschap (zie blz. 6-7 methode, indicaties).

2. Sociale statica.

3. Sociale dynamiek.

4. Analyse van een wetenschappelijk artikel. (zie pagina 7 van de richtlijnen).

TOPIC 27. Organische sociologie door Herbert Spencer

1. Sociologie als een wetenschap (zie blz. 6-7 methode, indicaties).

2. De organische theorie van de samenleving.

3. Theorie van sociale evolutie.

4. Analyse van een wetenschappelijk artikel. (zie pagina 7 van de richtlijnen).

Thema 28. Sociologie van Emil Durkheim

1. Sociologie als een wetenschap (zie blz. 6-7 methode, indicaties).

2. Sociologisme als een theorie van de samenleving.

3. Sociale solidariteit en arbeidsverdeling.

4. Analyse van een wetenschappelijk artikel. (zie pagina 7 van de richtlijnen).

THEMA 29. Max Webers sociologie

1. Sociologie als een wetenschap (zie blz. 6-7 methode, indicaties).

2. Sociologie begrijpen.

3. Sociologie van religie.

4. Analyse van een wetenschappelijk artikel. (zie pagina 7 van de richtlijnen).

Topic 30. Sociologie van Pitirim Sorokin

1. Sociologie als een wetenschap (zie blz. 6-7 methode, indicaties).

2. Neopositivisme, theoretische en praktische sociologie.

3. Sociologie van revolutie.

4. Analyse van een wetenschappelijk artikel. (zie pagina 7 van de richtlijnen).


VOORBEELDLIJST MET TE VOLGEN VRAGEN

1. Maatschappij: de be>

2. De sociale structuur van de samenleving.

3. Sociale stratificatie van de samenleving.

4. Tekenen en meten van sociale stratificatie

5. Ongelijkheid en armoede in Rusland.

6. Sociale mobiliteit: zijn dimensie.

7. Marginaal in de samenleving.

8. De middenklasse in de sociale structuur.

9. Sociale instellingen in de sociale structuur van de samenleving.

10. Institutionalisering, de hoofdfasen ervan.

11. Cultuur: een sociologische analyse.

12. Cultuurstructuur: dominante cultuur, subculturen, tegencultuur.

13. Soorten cultuur: elite, massa, folk.

14. Persoonlijkheid, zijn kenmerken (sociale status van het individu, sociale rol van het individu, rolconflict)

15. Familie: zijn functies en disfuncties in de Russische samenleving.

16. Religie: functies, religieuze organisaties, typologie.

17. Sociale controle, de be>

18. Afwijkend gedrag, zijn types.

19. Sociologisch onderzoek en de be>

20. Basismethodes in sociologisch onderzoek

21. Programma van sociologisch onderzoek.

AANBEVOLEN LITERATUUR

MAIN:

1. Volkov, Yu. G. Sociologie: studies. voor universiteiten. - M.: Alfa-M: INFRA-M, 2012.

2. Gorshkov, MK Applied Sociology: Methodology and Methods: Interactive Studies. handleiding voor universiteiten / MK Gorshkov, F. E. Sheregi. - M.: Midden soc. prognose en marketing, 2012. - 404 p.


border=0


3. Kravchenko, A. I. Sociology: studies. voor bachelors - M .: Yurayt, 2013. - 526 p.

4. Sociologie: concepten, branchetheorieën en methoden van toegepast onderzoek: een onderwijsmethode. handleiding / ed. V. G. Zarubina. - Rostov aan de Don: legioen. Kwestie 1. - 2011. - 437 s.

5. Sociologie: studies. voor bachelors / ed. V. A. Glazyrin. - M .: Yurayt, 2012. - 400 p.

6. Sztompka, P. Sociology. Analyse van de moderne samenleving: studies. voor universiteiten. - M.: Logos, 2010. - 656 met

Yakovlev, A. M. Sociale structuur van maatschappij en recht: studies. handleiding voor universiteiten. - M .: Norma, 2012. - 368 p.

7. Sztompka, P. Trust - de basis van de samenleving: monografie. - M .: logo's, 2012. - 448 p.

MORE:

1. Volkov, Yu.G. Sociologie: leerboek. voor universiteiten / Yu. G. Volkov. - 3e ed .. - Rostov n / D: Phoenix, 2007. - 572 p.

2. Garadzha, V.I. Sociologie van religie: studies. handleiding voor universiteiten / V.I. Garadzha. - M.: Infra-M, 2007. - 348 p.

3. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M ..- Vol.1: Theorie en methodologie. - 2003. - 904s.

4. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - T.2: Empirische en toegepaste sociologie. - 2004. - 985s.

5. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - V.3: Methoden en technieken van onderzoek. - 2004. - 932s.

6. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - V.4: Stof: statica en dynamiek. - 2004.-1108 p.7. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - T.5: Sociale structuur. - 2004. - 1095 s.

8. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - T.6: Sociale misvormingen. - 2005. - 1074s

9. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - T. 7: Man. Individual. Persoonlijkheid. - 2005. - 950 s.

10. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - V.8: Socialisatie en educatie. - 2005. - 1026 s.

11. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - V.9: Eeuwen van het menselijk leven. - 2005. -1094 p.

12. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko.-M.: Infra-M. - V. 10: geslacht. Family. Verwantschap. - 2006. - 1094 p.

13. Dobrenkov V.I. Fundamentele sociologie: in 15t. / V.I. Dobrenkov, A.I. Kravchenko. - M.: Infra-M. - Т.11: cultuur en religie. - 2007. - 1096 p.

14. Zborovsky G.E. Geschiedenis van de sociologie: studies. / G. E. Zborovsky. - M.: Gardariki, 2007. - 608 p.

15. Kartseva L.V. Sociologie van de cultuur: studies. handleiding voor universiteiten / L. V. Kartseva, Yu. V. Shabalina. - 2e druk - M .: Dashkov and K, 2008. - 232 p.

16. Kravchenko A.I. Geschiedenis van de sociologie: leerboek. voor universiteiten / A.I. Kravchenko: Studies. voor universiteiten / A.I. Kravchenko. - M.: TK Velbi; M.: Prospectus, 2008. - 408 p.

17. Kravchenko A.I. Sociologie: studies. voor universiteiten / A.I. Kravchenko, V.F. Anurin. - SPb.: Peter, 2008. - 432 p.

18. Kukushkina, EI De geschiedenis van de sociologie: studies. voor universiteiten. - Moskou: hoger. school., 2009. - 487 p.

19. Manko Yu.V. Sociologie van de jeugd: studies. handleiding voor universiteiten / Yu. V. Manko, K. M. Oganyan. - M.: Petropolis, 2008.

20. Matetskaya A.V. Sociologie van de cultuur: studies. handleiding / A.V. Matetskaya. - Rostov n / D: Phoenix, 2007. - 317 p.

21. De ontwikkeling van de sociologie in Rusland (vanaf het begin tot het einde van de twintigste eeuw): Proc. handleiding voor universiteiten / ed. E. I. Kukushkina. - M .: Hoger. school, 2006. - 456 p.

22. Russisch dagelijks leven in een crisis: monografie / ed. M.K. Gorshkova. - M.: Alfa-M, 2009. - 272

23. Rusland op een nieuw keerpunt: angsten en angsten: wetenschappelijk. ed. / ed. MK Gorshkova, R. Krumma, V. V. Petukhov. - M.: Alfa-M, 2009.- 160 p.

24. GP Laughnova Fundamenten van de toegepaste sociologie: studies. handleiding / G.P. Smehnova. - ed., rev. en extra .. - M.: University handboek, 2009. - 252 p.

25. Sociologie van de jeugd: leerboek. voor universiteiten / M.Yu. Popov, S.A. Gusova, L.G. Kostyuchenko et al .; onder redactie van V. N. Kuznetsova. - M.: Gardariki, 2005. - 335 p.

26. Sociologie van het gezin: leerboek. voor universiteiten / ed. A.I. Antonova. - M.: Infra-M, 2007. - 640 p.

27. Sociologie. Cursus van lezingen: studies. handleiding voor universiteiten / Yu. G. Volkov, V.N. Nechipurenko, A.V. Popov, S.I. Samygin. - Rostov nvt: Phoenix, 2006. - 509 p.

28. Sociologie: concepten, sectortheorieën en methoden van toegepast onderzoek (leerhulp) / V. Zarubin. Ed., - Rostov aan de Don: Legion; SPb: RGPU hen. A.I. Herzen, 2011. - 464 p.

29. Sociologie: studies. voor stud. universiteiten / ed. V.N. Lavrinenko. - M.: UNITI, 2008. - 448 p.

30. N.E. Tikhonov Middenklasse: theorie en werkelijkheid: monogr. / N. E. Tikhonova, S. V. Mareeva. - M.: Alfa-M, 2009. - 320 p.

31. Toshchenko ZH.T. Sociologie van de arbeid: studies. voor universiteiten / Zh. T. Toshchenko. - M.: UNITI, 2008. - 423

32. Chernykh A.I. Sociologie van massacommunicatie: studies. manual / A. I. Chernykh. - M.: State University Higher School of Economics, 2008.

33. Sharkov F.I. Sociologie: Theorie en Methoden: leerboek. / F. I. Sharkov. - M .: Examen, 2007. - 478 p.

34. Sheregi F.E. Wetenschap in Rusland: een sociologische analyse / F.E. Sheregi, M.N. Strikhanov. - M.: Midden soc. prognose, 2006. - 456 p.

35. Sheregi F.E. Sociologie van deviatie: toegepast onderzoek / F. E. Sheregi. - M.: Midden soc. prognose, 2004.

Periodieken ( tijdschriften in de FEGU-bibliotheken ):

1. Sociale wetenschappen en moderniteit (ONS).

2. Sociologische studies (Sotsis).

3. Economische en sociale problemen: zat. beoordelingen / RAS INION. Serie: "Rusland: economie, politiek, maatschappij".

woordenboeken

1. Sociologisch encyclopedisch woordenboek: wetenschappelijke publicatie / Osipov G.V. - M.: NORMA-INFRA-M, 2000. - 488с.

2. Sociologie: Woordenboek: leerboek. handleiding voor universiteiten / A.I. Kravchenko. - M.: Academy, 1997. - 240s.


WOORDENBOEK

Aanpassing houdt verband met het handhaven van evenwicht, aanpassing van het sociale systeem aan de omgeving en controle daarover.

Questioning - het type onderzoek; het proces van het verzamelen van primaire sociologische informatie door het verspreiden en verzamelen van vragenlijsten, waarop de respondenten de vragen zelf beantwoorden.

Anomie is een afwijking in het systeem van sociale normen, de vernietiging van de eenheid van cultuur, waardoor de levenservaring van mensen ophoudt met ideale sociale normen (het concept werd geïntroduceerd in de sociologie van E. Durkheim). Gebrek aan normen, norm.

Het leger is een sociale instelling die is ontworpen om de staat te beschermen tegen vijanden, om nationale be>

Een outgroup is een groep waarmee op dit moment een persoon zichzelf niet identificeert; zelfs als ze lid van haar is, voelt ze alsof ze van buitenaf een waarnemer is; in relatie tot andere mensen die deel uitmaken van de compositie, het ervaren van een gevoel van 'zij'.

Buitenstaanders zijn de personen met het minste prestige, zij nemen niet deel aan de besluitvorming, zij worden niet meegenomen in hun mening.

Armoede is een economische en sociale toestand van mensen met een minimale hoeveelheid geld, onderwijs, macht en prestige.

"Sterke" armoede is armoede die ontstaat in extreme omstandigheden, wanneer volwaardige (of zelfs uitstaande) werknemers, meestal in staat om een ​​inkomen te verdienen dat een "normale" levensstandaard biedt, in een situatie terechtkomen waarin zij hun werk niet kunnen leveren In deze maatschappij, het welvaartsniveau.

Het huwelijk is een historisch veranderende vorm van sociale relaties tussen een man en een vrouw, via welke de maatschappij hun seksleven organiseert en bestraft en hun huwelijks- en aanverwante rechten en plichten vaststelt.

Verbaal communicatiesysteem - het systeem van communicatie (communicatie) met behulp van taal (zoals eigenschappen van de taal als geluid en betekenis).

Verticale mobiliteit is de beweging van een individu (sociaal object) van de ene sociale laag naar de andere. Afhankelijk van de bewegingsrichting zijn er opwaartse mobiliteit (sociale stijging, opwaartse beweging) en neerwaartse mobiliteit (sociale daling, neerwaartse beweging).

Opgenomen observatie (veldwerk) is een onderzoeksmethode, die veronderstelt dat een socioloog zelf deelneemt aan de activiteiten van de groepen of gemeenschappen die hij bestudeert.

Intra-generationele mobiliteit is een van de hoofdvormen van sociale mobiliteit, vindt plaats waar hetzelfde individu, in vergelijking met zijn vader, zijn sociale positie verschillende keren in zijn leven verandert.

Opwaartse mobiliteit is een sociale verplaatsing in verband met een toename van de sociale status.

De secundaire groep is een groep waarvan de interactie wordt bepaald door de wens van haar leden om bepaalde doelen te bereiken, waarbij het be>

De steekproef is het deel van de bevolking dat strikt de kenmerken en de verhouding van alle elementen van de algemene bevolking (van de gemeenschap als geheel) weerspiegelt.

Steekproefpopulatie - een gereduceerd model van de algemene populatie; degenen aan wie de socioloog vragenlijsten aflevert , die respondenten worden genoemd en die tenslotte het object van sociologisch onderzoek zijn.

De algemene totaliteit is de gehele populatie of het deel ervan dat de socioloog van plan is te bestuderen.

Hypothese - een theoretische uitspraak over de vermeende connectie van twee of meer verschijnselen uitgedrukt door concepten. De hoofdtaak van empirisch onderzoek in de sociologie is het testen van hypothesen.

Horizontale mobiliteit - de overgang van een individu (sociaal object) van de ene sociale groep naar de andere, op hetzelfde niveau. De verplaatsing van individuen van de ene regio van het land naar de andere, of van het ene land naar het andere.

Groepsdynamiek - de ontwikkeling of beweging van een groep in de tijd, vanwege de interactie en relaties van groepsleden onderling en met de groepsleider, evenals externe invloed op de groep.

Groepsmobiliteit - mobiliteit in verband met veranderingen in de status van hele sociale groepen.

Groepscohesie - de mate van wederzijdse aantrekkelijkheid van groepsleden en de groep als geheel. Cohesie kan worden versterkt door elke factor die van invloed is op de toename van de groepswaarde voor het individu.

Groepsstructuur is een systeem van hiërarchisch gelokaliseerde intragroepsrelaties.

Afwijkend gedrag is een specifieke manier om sociale normen en verwachtingen te veranderen door het tonen van een waardevolle houding jegens hen.

Afwijking is een gedrag dat wordt beschouwd als een afwijking van groepsnormen en leidt tot de isolatie, behandeling, correctie of bestraffing van de dader.

Delicaat gedrag is een vorm van afwijkend gedrag, misdaden en andere overtredingen.

Ontbering is een staat van ontevredenheid veroorzaakt door een discrepantie tussen de beoordeelde en de verwachte toestand waarnaar het subject streeft.

De dynamiek van cultuur - veranderingen binnen de cultuur en in de interactie van verschillende culturen, die worden gekenmerkt door integriteit, de aanwezigheid van geordende trends en een directioneel karakter.

De verspreide aard van ongelijkheid betekent dat een persoon verschillende posities kan innemen volgens verschillende criteria.

Dysfuncties - het uiterlijk in het systeem van elementen dat leidt tot een mismatch van zijn functioneren als geheel, tot de afwijking van zijn gedrag ten opzichte van de aanvankelijk gespecificeerde parameters.

Vrije tijd - 1) Tijd vrij van werk, 2) een deel van de tijd vrij van deelname aan de sociale arbeidsdeling, die het individu naar eigen goeddunken gebruikt en niet voor onveranderlijke plichten, maar voor de realisatie van individuele interesses.

Inkomsten - contante betalingen, meestal geassocieerd met salaris, salaris of investering.

Een teken is een signaal met een betekenis, gecodeerde informatie die een specifiek object aangeeft.

Een ideaal type - een mentale constructie gecreëerd door een onderzoeker door individuele kenmerken van de werkelijkheid te benadrukken, wordt gebruikt om te correleren en te vergelijken met specifieke sociale en historische objecten.

Ingroup - een groep waarmee een persoon zich in een bepaalde situatie bevindt
hij identificeert zichzelf, dat wil zeggen, hij ervaart het gevoel van "wij", hij voelt zich op zijn gemak.

De industriële samenleving is een samenleving die is ontstaan ​​als gevolg van sociaaleconomische, politieke en sociaal-culturele veranderingen als gevolg van de transformatie van agrarische (traditionele) samenlevingen als gevolg van de industriële revolutie.

Innovatie - (innovatie) - het fenomeen cultuur, dat zich niet in de voorgaande stadia van zijn ontwikkeling bevond.

Het instituut van het gezin is een systeem van regels, gedragsnormen, rollen gerelateerd aan de regulering van seksueel gedrag, vruchtbaarheid, socialisatie en sociale status.

Institutionalisering is het proces van vorming van een sociale instelling.

geïnstitutionaliseerd conflict - conflictinteractie gebaseerd op het bestaan ​​van algemeen aanvaarde regels van conflictgedrag, wederzijdse verplichtingen van de partijen, de instemming van de partijen bij het conflict met betrekking tot de symbolen van overwinning of verlies, de tijd dat het conflict eindigt.

Institutionele normen - speciaal ontwikkelde regels voor gedrag van organisaties.

Institutionele analyse - de studie van repetitieve en meest stabiele gedragspatronen, gewoonten en tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Integratie omvat de coördinatie van de structurele elementen van het systeem, het behoud van solidariteit en interne orde, verzet tegen de desintegratie van het systeem.

Integratie is een proces en afzonderlijke interacties van mensen met elkaar.

Interview - een gericht gesprek, met als doel antwoorden te krijgen op de vragen die het onderzoeksprogramma voor ogen heeft.

Interviewen is een methode voor het verzamelen van informatie, gebouwd als een onderzoekscommunicatie met een persoon volgens het "vraag-antwoord" -schema en verbonden met "directe observatie van een persoon". Interview als een soort onderzoek maakt een combinatie van onderzoek en observatie mogelijk. Afhankelijk van de mate van formalisering worden gestandaardiseerde onderscheiden, wanneer alle respondenten dezelfde vragen in dezelfde volgorde worden gesteld en gratis interviews plaatsvinden in de vorm van een gesprek over een bepaald onderwerp. Het onderzoek wordt daarentegen uitgevoerd door een speciaal opgeleide interviewer.

Sociologisch onderzoek is een vorm van sociaal onderzoek, een manier om sociale attitudes en gedrag (activiteiten) van individuen te bestuderen op basis van een systeem van coherente methodologische, methodologische, organisatorische en technische procedures gericht op het verkrijgen van betrouwbare gegevens over het object of proces dat wordt bestudeerd om specifieke theoretische en sociale problemen op te lossen.

Kaste is een van de vormen van gelaagdheid waarin de sociale positie van het individu star vast staat vanaf de geboorte en niet kan veranderen gedurende het hele leven. Er zijn vrijwel geen huwelijken tussen personen die tot verschillende kasten behoren.

Een clan is een verwante groep die verder reikt dan dezelfde familie; typisch voor pre-industriële samenlevingen.

Een klas is een grote sociale groep die verschilt van anderen in termen van toegang tot sociale rijkdom (verdeling van rijkdom in de samenleving), macht en sociaal prestige.

Collectief gedrag is een spontane en ongeorganiseerde groepsreactie op een sociale situatie die de be>

Communicatie - de uitwisseling - direct of indirect - informatie tussen mensen in de processen van interpersoonlijke communicatie.

constructief conflict - een conflict dat leidt tot positieve sociale verandering.

Контент-анализ – метод анализа содержания социологических документов, нацеленный на измерение качественных и количественных характеристик текста (например, количества упоминаний того или иного имени в контекстах, характеризующих его положительно, отрицательно и без оценок) и на анализ зависимостей между ними.

Контркультура – субкультура, нормы или ценности которой противоречат главным составляющим господствующей культуры.

Конфликт – столкновение интересов различных социальных общностей, форма проявления социального противоречия.

конфликтная ситуация – ситуация, в которой одна из сторон стремится осуществить желаемые социальные изменения путем воздействия на другую, а вторая ориентирована на сохранение существующего положения и потому стремится блокировать усилия первой.

конфликты интересов – конфликты, связанные со стремлением к перераспределению ресурсов.

конфликты ценностей – конфликты, основывающиеся на стремлении сторон утвердить и отстоять свою систему ценностей.

Культура – система ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой деятельности, объективированных в предметных, материальных носителях (средствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям.

Культурные универсалии – ценности или способы поведения, характерные для всех человеческих культур.

Латентные функции – функциональные последствия, являющиеся нежелательными или неожиданными для членов социальной системы, в которой они проявляются.

Легитимация – способы объяснения и оправдания сложившегося институционального порядка.

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида, продукт общественного развития (социализации) и включения людей в систему социальных отношений посредством деятельности и общения.

Люмпен – деклассированный человек, полностью выброшенный из общества и утерявший обычные ценности, нормы, стандарты отношений и поведения (преступник, нищий, бомж и т.п.).

Макросоциология – уровень социологического знания, связанный с крупными элементами социальных структур и их взаимодействием.

Малая группа – объединение людей, для которого характерны немногочисленность, наличие общей цели, непосредственное личное общение, наличие общих норм поведения и развитой структуры.

Маргинализация – процесс утраты индивидом, группой социальной опоры своего существования (привычного образа жизни и деятельности).

Маргинальность – промежуточность, «пограничность» положения индивида между разными социальными группами.

Масса – сравнительно большое количество людей, между которыми отсутствует непосредственный контакт, но существуют сходные стимулы .

Массовая культура – производство культурных ценностей, рассчитанное на массовое потребление, т.е. подчинение ему как цели.

Маятниковые движения – периодическая переоценка ценностей в рамках устойчивой цивилизации. Переход от античности к средним векам и далее к Новому времени является примером маятникового движения, чередования эпох демифологизации и ремифологизации.

Межпоколенная мобильность – один из основных видов социальной мобильности, предполагающий, что дети достигают более высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую ступеньку, чем их родители.

Менталитет (лат. mens – ум, мышление, образ мыслей) – естественное, само собой разумеющееся, часто даже импульсивное поведение и реагирование; непроизвольный, мало подверженный воздействию сознания образ мышления. Это хорошо проявляется в идиомах, пословицах, географических названиях, когда об их происхождении и точном значении не задумываются и когда они естественно, почти непроизвольно, всплывают из подсознания.

Метод – систематизированный способ достижения теоретического или практического результата, решения проблемы или получения новой информации на основе определенных регулятивных принципов познания и деятельности, осознания специфики изучаемой предметной области и законов функционирования ее объектов.

Миграция – территориальное перемещение каких-либо групп населения.

Микросоциология – уровень социологии, обращенный к социальному поведению людей, межличностному общению, мотивации человеческих действий.

Мировая система – социальная система глобальных масштабов, связывающая все общества в единый мировой социальный порядок. Мировую систему можно рассматривать как “единое глобальное общество”.

Мобильность социальная – переходы людей из одних общественных групп и слоев в другие (социальные перемещения), а также их продвижение к позициям с более высоким престижем, доходом и властью (социальное восхождение), либо движение к более низким иерархическим позициям (социальное нисхождение, деградация).

Модернизация – совокупность технологических, экономических, социальных, культурных, политических перемен, направленных на совершенствование общественной системы в целом.

Молодежная культура –субкультурные черты, окружающие молодежь как социальную категорию и включающие: своеобразные моду и вкусы, особенно в музыке и одежде; отношения, сосредоточенные скорее на дружбе и группах сверстников, чем на семье; относительную первостепенность досуга, а не работы; вызов ценностям взрослых и индивидуальные эксперименты с образом жизни; качество бесклассовости в стиле досуга и поведении.

Молодежь –социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной и психо-физиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей взрослых.

Моногамия – форма брачного союза, при которой каждому брачному партнеру разрешается иметь только одну супругу или супруга одновременно.

Наблюдение – метод социологического исследования и получения информации путем прямой и непосредственной регистрации событий и условий их протекания. Различают включенное (участвующее) наблюдение, осуществляемое человеком, который и сам участвует в наблюдаемых событиях (например, сам временно является членом рабочей группы, трудовую активность которой исследует), и невключенное, когда исследователь находится вне изучаемого объекта.

Наука – социальный институт, обеспечивающий производство и накопление знаний; одна из форм общественного сознания.

Невербальная коммуникация – коммуникация между индивидами, основанная на мимике лица, жестах и позах тела, без использования речи и языка вообще.

Невербальные системы коммуникации – мимика, жест, одежда, цвет, т. е. все проявления, которые не связаны с языком. Система жестов наиболее вариантна, одни и те же жесты в разных культурах имеют различное значение. Невербальные системы являются более ранними, они предваряют возникновение вербальной системы коммуникации .

Неполная семья – семья, в которой нет одного из родителей.

Неравенство – положение, при котором люди не имеют равного доступа к социальным благам.

Низший класс (underclass) – класс индивидов, находящихся в самом низу классовой пирамиды.

Нисходящая мобильность – мобильность, связанная с понижением социального статуса.

Нищие –убогий, неимущий, побирающийся, питающийся подаянием, ходящий по миру, просящий подаяние.

Нормы – правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие взаимодействие между людьми.

Нуклеарная семья – семья, состоящая из отца, матери (или одного из них), а также несовершеннолетних детей.

Образование – передача знаний от одного поколения к другому посредством прямого обучения.

Обряд – совокупность символических стереотипных коллективных действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, представления, нормы и ценности и вызывающих определенные коллективные чувства.

Общественное мнение – это оценочные суждения групп людей относительно проблем и событий действительности. Существование общественного мнения подразумевает наличие проблемной ситуации, относительно которой возможна дискуссия, и коллективного субъекта, способного осознать собственные интересы и дискутировать относительно их реализации.

Общество – это группа людей, живущих на одной территории, подчиняющихся единой системе политической власти и осознающих свою идентичность, отличную от других групп, соседних с ними.

объект конфликта –причина, вызывающая конфликтное взаимодействие участников.

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной регуляции деятельности и отношений людей, которая воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и является привычной для его членов (различные обряды, праздники, производственные навыки и т.д.).

Опрос – способ получения социальной информации о мнениях и мотивах людей, связанный с постановкой определенных вопросов респондентам (опрашиваемым).

Отклонение – формы поведения, не подчиняющегося нормам и ценностям, принятым большинством в группе или обществе.

Панельное исследование – способ сбора информации посредством нескольких опросов членов постоянной выборочной совокупности (панели).

Парадигма – совокупность основных положений и принципов, лежащих в основе той или иной теории, обладающая специфическим категориальным аппаратом и признающаяся группой ученых.

Первичная группа – группа индивидов, находящихся в личных взаимоотношениях друг с другом, между которыми устанавливаются прямые эмоциональные контакты.

Пилотажное исследование –пробное исследование преимущественно методической направленности, цель которого – проверка качества социологического инструментария.

Позитивизм – направление в социологии, согласно которому существуют тесные взаимоотношения между естественными и социальными науками, что позволяет использовать естественнонаучные методы для познания общества. Отсюда делался вывод о существовании объективных социальных законов, которые не зависят от сознания и воли людей.

Поколение – общность членов некоторого общества по времени рождения.

Полиандрия – форма брака, в которой женщина может иметь одновременно двух или более мужей.

Полигамия – форма брака, в которой индивид может иметь одновременно двух или более партнеров по браку.

Полигиния – форма брака, в которой мужчина может иметь одновременно двух или более жен.

Постиндустриальное общество – базируется в большей степени на производстве информации, чем на материальном производстве товаров.

Престиж – это степень уважения определенного статуса, сложившаяся в общественном мнении.

Преступление – любые действия, нарушающие законы, установленные властью.

Проблема исследования – сформулированное противоречие между состоянием социальной действительности и ее теоретическим представлением, требующее для своего разрешения использования научных методов, процедур и приемов уточнения знания.

Программа исследования – изложение его целей, общей концепции, исходных гипотез вместе с логической последовательностью операций для их проверки.

Прогресс – направление развития, переход от низшего к высшему.

Протест – массовое несогласие с существующим порядком вещей; активная форма защиты своих интересов от посягательства извне.

Протестное поведение – проявление негативного отношения к социальной системе в целом, ее отдельным элементам, нормам, ценностям, принимаемым властью решениям в открыто демонстрируемой форме.

Процесс социальный – последовательная смена состояний общества или его отдельных систем.

Развитие – характеристика качественных изменений субъектов, появление инноваций, связанных с преобразованием внутренних и внешних связей.

Развод – формальное прекращение действительного брака между живыми супругами.

Разделение труда – дифференциация видов деятельности, складывающаяся в обществе в процессе исторического развития.

разрешение конфликта – преодоление конфликта, основывающееся на изменении конфликтной ситуации, преодолении тех обстоятельств, которые его вызвали.

Расширенная семья – семейная группа, состоящая из более чем двух поколений родственников, ведущих совместное хозяйство и проживающих вместе.

Реадаптация – приобретение лицом с ограниченными возможностями здоровья новых навыков взаимодействия и поведения в стандартных жизненных ситуациях, которые позволяют ему компенсировать вновь возникший дефект.

регулирование конфликта – разработка и применение системы мер, направленных на ограничение масштабности конфликта и снижение степени его остроты.

Религия – система верований и ритуалов, с помощью которых группа людей объясняет и реагирует на то, что находит сверхъестественным и священным.

Репрезентативность – свойство выборочной совокупности воспроизводить (достаточно точно отражать) характеристики генеральной совокупности.

Ресоциализация – вид личностного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип поведения, отличный от принятого прежде.

Респондент – лицо, выступающее в качестве источника первичной информации в процессе опроса или в результате наблюдения по поводу некоторого явления.

Референтная группа – общность людей, чьи мнения, убеждения и способы действия являются решающими при формировании собственных мнений, убеждений и способов действий индивида, выступают для него образцом для подражания и сравнения.

Ритуал – форма социально санкционированного упорядоченного символического поведения, совокупность регулярно совершаемых действий и их установленный порядок.

Ролевой конфликт – ситуация, при которой человек сталкивается с противоречивыми требованиями двух или более несовместимых ролей.

Ролевой репертуар – разнообразие ролевого поведения конкретного человека, его способность модифицировать, варьировать исполнение одной и той же роли в зависимости от изменения ситуации.

Роль – поведение, которое ожидается от человека, занимающего определенную социальную позицию или статус.

Самореференция – способность системы отличать себя от окружающей среды (замкнутость на себя), а следовательно, и от других систем.

Санкции – социальные наказания и поощрения, способствующие соблюдению норм.

Сегментация институционального порядка – процесс увеличения числа и сложности институтов, их дифференциации, в основе которого лежит степень разделения труда в обществе, специализация деятельности.

Семья – основанное на кровном родстве, браке или усыновлении (опекунстве) объединение людей, как правило, связанных отношениями собственности, общностью быта, взаимной ответственностью за воспитание детей.

Семья как социальный институт – система правил, норм поведения, ролей, связанных с регулированием сексуального поведения, деторождения, социализации, обеспечением социального положения.

Символ – использование определенных знаков (предметов) для обозначения других, как, например, использование флага, символизирующего нацию, государство.

Символический интеракционизм – теоретический подход, используемый в социологии, основывающийся на том, что все формы взаимодействия людей в обществе подразумевают общение, базирующееся на определенных социальных символах (язык, жесты, культурные символы и т. д.).

Система действий – совокупность устойчивых взаимодействий между людьми, по Т. Парсонсу, выполняющая ряд функций, наиболее значимыми среди которых являются адаптация , целедостижение , интеграция и латентность .

Слухи – сведения, достоверность которых не установлена и которые передаются от человека к человеку посредством устной речи.

сознание возможности конфликта – представления участников о возможности конфликта и его вероятных последствиях для каждой из сторон.

Сословие – форма стратификации, в которой неравенство между группами индивидов закреплено законом.

Социал-дарвинизм – взгляд на социальную эволюцию, подчеркивающий важность борьбы между группами или обществами как источника развития.

Социализация – процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, которому он принадлежит.

Социальная динамика – совокупность процессов функционирования, изменения и развития общества и его социальных структур, ведущих к обновлению.

Социальная дистанция – расстояние между двумя статусами или позициями индивидов либо социальных групп относительно друг друга.

Социальная дифференциация – деление общества на общности, фрагментация человеческой жизнедеятельности на множество относительно ограниченных культурных пространств, конкретных функций и социальных занятий.

Социальная мобильность – переход индивидов или групп между различными социальными позициями, т. е. изменение их статуса .

Социальная норма – обусловленный социальной практикой социокультурный инструмент регулирования отношений в конкретно-сторических условиях жизни общества.

Социальная роль – поведение, предписанное в определенных обстоятельствах и ожидаемое другими участниками взаимодействия.

Социальная стратификация (расслоение) – дифференциация общества в соответствии с социальным статусом, позицией, уровнем образования, местом жительства, конфессиональной принадлежностью и пр., поддерживающаяся за счет сетевых (непосредственных межличностных) отношений между членами групп, составляющих слои.

Социальная структура – совокупность стандартных отношений носителей ролей.

Социальная структура – совокупность статусных групп, занимающих схожие рыночные позиции и обладающих схожими жизненными шансами
(М. Вебер).

Социальное движение – неинституционализированная деятельность свободных коллективных образований, направленная на содействие или препятствие социальным изменениям.

Социальные группы – группы индивидов, взаимодействующих друг с другом на систематической основе. Диапазон групп велик: от очень маленьких ассоциаций до крупномасштабных организаций или обществ.

Социальные изменения – перемены в базовых структурах социальной группы или общества.

Социальный институт – устойчивый комплекс правил, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему социальных ролей и статусов.

Социальный контроль – совокупность норм и ценностей общества, обеспечивающих социальное взаимодействие, а также санкций, применяемых обществом в целях их осуществления.

социальный конфликт –противостояние или противоборство как минимум двух сторон по поводу распределения ценностей, ресурсов или власти.

Социальный миф – статичный образ, опирающийся на обобщенные верования и позволяющий упорядочить и интерпретировать приводящие в смятение факты и события, структурировать видение коллективного прошлого, настоящего и будущего.

Социальный эволюционизм – один их подходов, рассматривающий социальное изменение в рамках эволюционной теории биологии.

Социетальная система – вид социальных систем, который включают в себя все коммуникативные действия. По сравнению с системами взаимодействия является более высокоорганизованной. Современная социетальная система – это мировое общество.

Социология – изучение человеческих групп и обществ, при этом особый акцент делается на анализе процессов, происходящих в индустриальном мире.

Социум – большая устойчивая общность, характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей, общим местом проживания и наличием вследствие этого общей культуры.

Средний класс – социальная группа, занимающая промежуточное положение между элитой и классом наемных работников в структуре современного общества.

Средства массовой информации – виды коммуникации, такие, как газеты, журналы, радио, телевидение, предназначенные для больших аудиторий.

Статус – общее положение личности или социальной группы в обществе, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей. Статус подразделяется на предписанный (приписанный), т. е. полученный независимо от субъекта, чаще всего от рождения (раса, пол, возраст, национальность и др.), и достигнутый (достигаемый), т. е. приобретенный собственными усилиями личности. Индивид может иметь и смешанный статус, сочетающий в себе черты двух указанных.

Статус аскриптивный (приписанный) – прирожденный, унаследованный статус.

Статус достигнутый – значение, приобретаемое индивидом в обществе благодаря его собственным усилиям.

Статус основной – статус, определяющий общественное положение и значение человека, связанные с определенными его правами и обязанностями.

Стереотип – упрощенное, схематическое, деформированное и ценностно-ориентированное представление о других социальных группах, институтах или общностях, обладающее значительной устойчивостью.

Стимул – эффект побуждения к действию в нужном, заданном направлении со стороны социального субъекта по отношению к социальному объекту – индивиду, группе, слою, всему обществу.

Стратификация – иерархическая система неравенства, формирующая различные слои (страты) общества.

Структурализм – течение в современной, преимущественно французской социологии, отдающее приоритет структурному методу познания всех явлений и процессов социального мира. Его представители считают, что социальные структуры реально существуют в языке и функционируют независимо от людей.

Субкультура – система символов, убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу от культуры большинства общества.

субъект конфликта – участник конфликтного взаимодействия.

Теории конфликта – социологические теории, изучающие роль конфликта в жизни общества, согласно которым конфликт считается неизбежным фактом социальной жизни, а модель конфликта, подчеркивающая противоречия, изменения, напряженность социальных отношений, противопоставляется модели социальной гармонии.

Теория ярлыков – подход при изучении отклонения, в котором предполагается, что люди становятся “отклоняющимися” из-за навешивания определенных ярлыков со стороны политических властей и т.д.

Толпа – изначально неорганизованное и, как правило, находящееся в состоянии эмоционального возбуждения скопление людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом.

Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном сообществе, социальной группе в течение длительного времени.

Функции латентные – непредусмотренные и потому неизвестные функции в теории Р. Мертона.

Ценности – представления индивидов или групп людей о том, что желательно, приемлемо, хорошо или плохо.

Ценностные ориентации – элементы внутренней структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом личности, отграничивающие значимые для нее ценности.

Цивилизация – ступень в развитии общества; уровень социального и культурного развития, который связан с разделением труда.

Эксперимент – способ получения данных, при котором условия и переменные контролируются для установления причинно-следственных связей. Данные, полученные в ходе управления и контроля в экспериментальной группе, сравниваются с информацией, полученной в другой контрольной группе, где стимулы не применялись.

Экспертная оценка – компетентное мнение эксперта по какой-либо из проблем, находящихся в сфере его компетенции. Собираются обычно в ходе экспертных опросов, т. е. опросов лиц, профессионально разбирающихся в обсуждаемой проблеме.

Эмпирическое исследование – фактологическое исследование, проводимое в любой из областей социологии.

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами и стабильными особенностями культуры и психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием).

Явные функции – функции сторон или видов социальной деятельности, которые известны или подразумеваются индивидами, включенными в данную ситуацию социальной жизни.

Язык – система знаков, используемая для коммуникации, осуществляющейся на основе звуков и символов, имеющих условные, но структурно обоснованные значения.


APPENDIX 1