Bouw van vliegtuigmotoren Administratief recht Administratief recht Wit-Rusland Algebra Architectuur Levensveiligheid Inleiding tot het beroep "psycholoog" Inleiding tot de economie van de cultuur Hogere wiskunde Geologie Geomorfologie Hydrologie en hydrometrie Hydro- systemen en hydraulische machines Geschiedenis van Oekraïne Culturologie Culturologie Logica Marketing Werktuigbouw Medische psychologie Management Metalen en lassen Technologieën economie beschrijvende meetkunde Fundamentals of economische t Oria Occupational Safety Fire tactiek processen en structuren van het denken Professional Psychology Psychologie Psychologie van het beheer van het moderne fundamenteel en toegepast onderzoek in instrumentatie Sociale Psychologie Sociale en filosofische problemen Sociologie Statistieken theoretische grondslagen van de computer automatische controle theorie Probability Transport Law Turoperator Strafrecht Strafvordering management moderne productie Physics Fysieke verschijnselen Filosofie Koeling en Ecologie Economie Geschiedenis van de economie Basis van de economie Bedrijfseconomie Economische geschiedenis Economische theorie Economische analyse Ontwikkeling van de EU-economie Noodgevallen VKontakte Odnoklassniki Mijn wereld Facebook LiveJournal Instagram

Soorten economische systemen: markteconomie, traditionele economie, bevelseconomie, gemengde economie
Referentie dictaten

In de afgelopen 150-200 jaar hebben verschillende soorten economische systemen in de wereld gewerkt: twee markteconomieën (markteconomie van vrije concurrentie (zuiver kapitalisme ) en moderne markteconomie (modern kapitalisme)) en twee niet-marktsystemen (traditioneel en bestuurlijk commando).

Een markteconomie is een economisch systeem dat is gebaseerd op de beginselen van vrij ondernemerschap, een verscheidenheid aan eigendomsvormen van productiemiddelen, marktprijzen, contractuele betrekkingen tussen economische entiteiten, beperkte overheidsinterventie in economische activiteit. Het is inherent aan socio-economische systemen, waar goederen-geld relaties zijn.

De markteconomie is vele eeuwen geleden ontstaan ​​en heeft een hoog ontwikkelingsniveau bereikt, is geciviliseerd en sociaal beperkt geworden. De be>Tabel 2. Kenmerken van een markteconomie

De be>
1) de basis van de economie is de particuliere eigendom van de fondsen
produktie;
2) de verscheidenheid aan vormen van eigendom en beheer;
3) vrije concurrentie;
4) marktprijsmechanisme;
5) zelfregulering van de markteconomie;
6) de contractuele relatie tussen de economische entiteit-
Tami;
7) een minimum aan overheidsinterventie in de economie
Be> De be>
1) stimuleert een hoge productie-efficiëntie; 2) verdeelt het inkomen eerlijk volgens de resultaten van de bevalling; 3) vereist geen groot managementapparaat, enz. 1) versterkt sociale ongelijkheid in de samenleving; 2) veroorzaakt instabiliteit in de economie; 3) is onverschillig voor de schade die bedrijven kunnen aanrichten aan mensen en de natuur, enz.

De markteconomie van de vrije concurrentie kreeg vorm in de achttiende eeuw, maar veel van zijn elementen betraden de moderne markteconomie. De be>

1) particulier eigendom van economische middelen;

2) een marktmechanisme voor het reguleren van een economie gebaseerd op vrije concurrentie ;

3) een groot aantal zelfwerkende verkopers en kopers van elk product.

De moderne markteconomie (modern kapitalisme) is het meest flexibel gebleken, kan zich opnieuw opbouwen, aanpassen aan veranderende interne en externe omstandigheden.

De be>

1) de verscheidenheid aan eigendomsvormen;

2) de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische vooruitgang;

3) de actieve invloed van de staat op de ontwikkeling van de nationale economie.

De traditionele economie is een economisch systeem waarin de wetenschappelijke en technologische vooruitgang met grote moeite doordringt conflicteert met traditie. Het is gebaseerd op achterlijke technologie, wijdverspreide handenarbeid en een gemengde economie. Alle economische problemen worden opgelost in overeenstemming met de gebruiken en tradities.


border=0


De be>

1) particulier bezit van de productiemiddelen en de persoonlijke arbeid van hun eigenaars;

2) extreem primitieve technologie in verband met de primaire verwerking van natuurlijke hulpbronnen;

3) community management, ruilhandel;

4) de prevalentie van handarbeid.


Een commando-economie (centraal geleide economie) is een economisch systeem waarin be> de staat die de functies van organisator van de economische activiteit van het bedrijf op zich neemt. Alle economische en natuurlijke hulpbronnen zijn eigendom van de staat. Voor een commando-economie is gecentraliseerde beleidsplanning typerend;
Tiyu handelt in overeenstemming met de geplande taken die vanuit het "managementcentrum" worden gebracht.

De be>

1)   de basis is staatseigendom;

2) verabsolutering van staatseigendom van economische en natuurlijke hulpbronnen;

3) strikte centralisatie van de verdeling van economische middelen en resultaten van economische activiteiten;

4) significante beperkingen of verbodsbepalingen van particuliere ondernemingen.

De positieve kant van de commando-economie.

1. Door middelen te concentreren, kan het zorgen voor de verwezenlijking van de meest geavanceerde functies op het gebied van wetenschap en technologie (prestaties van de USSR op het gebied van de ruimtevaart, kernwapens , enz.).2. De commando-economie kan zorgen voor economische en sociale stabiliteit. Iedereen heeft een baan, een stabiel en constant groeiend loon, gratis onderwijs en medische diensten, het vertrouwen van de mensen in de toekomst, enz.

3. De commando-economie heeft haar vitaliteit bewezen in kritieke perioden van de menselijke geschiedenis (oorlog, de eliminatie van verwoesting, enz.).

Negatieven van de commando-economie.

1. Exclusief privé-eigendom van economische hulpbronnen.

2. Laat een zeer smal kader voor gratis economisch initiatief, met uitzondering van vrij ondernemerschap.

3. De overheid heeft de productie en distributie van producten volledig onder controle, waardoor interconnecties tussen de vrije markt tussen individuele ondernemingen zijn uitgesloten.

Een gemengde economie combineert op een organische manier de voordelen van een markt, een bestuurlijk commando en zelfs een traditionele economie, en elimineert zo tot op zekere hoogte de nadelen van elk van hen of vermindert de negatieve gevolgen ervan.

Gemengde economie is een soort van modern sociaal-economisch systeem dat opkomt in de ontwikkelde landen van het Westen en sommige ontwikkelingslanden in de overgang naar een post-industriële samenleving . Gemengde economie is gemengd; de basis is privé-eigendom, interactie met staatseigendom (20-25%).

Op basis van verschillende vormen van eigendom functioneren verschillende soorten bedrijven en ondernemerschap (groot, middelgroot, klein en individueel ondernemerschap, staats- en gemeentelijke bedrijven (organisaties, instellingen)).

Een gemengde economie is een marktsysteem met zijn kenmerkende maatschappelijke oriëntatie van de economie en de samenleving en het geheel. Be>

Een gemengde economie heeft zijn eigen kenmerken in verschillende landen en in verschillende stadia van ontwikkeling. De gemengde economie in de VS wordt dus gekenmerkt door het feit dat overheidsregulering hier in veel mindere mate is vertegenwoordigd dan in andere landen, aangezien de grootte van het staatseigendom is klein.

De be> particulier kapitaal, waarvan de ontwikkeling wordt gestimuleerd en gereguleerd door overheidsinstanties, wettelijke normen en het belastingstelsel. Gemengde ondernemingen zijn daarom hier minder gebruikelijk dan in Europa. Niettemin is er in de Verenigde Staten een bepaalde vorm van publiek-privaat ondernemerschap ontstaan ​​door het systeem van overheidswetgeving.

Rusland is praktisch de eerste ter wereld die de ervaring van een commando-economie toepast in de vorm van het staatssocialisme . In het huidige stadium begint Rusland de basiselementen van een gemengde economie te gebruiken.

2.2. Modellen van economische systemen:

Amerikaans, Zweeds, Japans. Russisch model van overgangseconomie.

Elk economisch systeem wordt gekenmerkt door zijn eigen modellen van nationale economische organisaties. Overweeg enkele van de meest bekende nationale modellen van economische systemen.

Het Amerikaanse model is gebaseerd op een systeem van aanmoediging van ondernemerschap, ontwikkeling van onderwijs en cultuur, verrijking van het meest actieve deel van de bevolking. De armen hebben verschillende voordelen en voordelen om een ​​minimale levensstandaard te handhaven. Dit model is gebaseerd op een hoge arbeidsproductiviteit en een massale oriëntatie op persoonlijk succes. Het probleem van sociale gelijkheid is het niet waard.

Het Zweedse model onderscheidt zich door een sterke sociale oriëntatie, gericht op het verminderen van eigendomsongelijkheid als gevolg van de herverdeling van nationaal inkomen ten gunste van de minstbedeelden. Dit model betekent dat de productiefunctie betrekking heeft op particuliere ondernemingen die op een concurrerende markt opereren, en op de functie om te zorgen voor een hoge levensstandaard (inclusief werkgelegenheid, onderwijs, sociale zekerheid) en vele elementen van infrastructuur (transport, onderzoek en ontwikkeling) voor de staat.

Het be> sociale oriëntatie als gevolg van hoge belastingen (meer dan 50% van het BNP). De waardigheid van het Zweedse model is een combinatie van relatief hoge economische groei en een hoog niveau van volledige werkgelegenheid, waardoor het welzijn van de bevolking wordt gewaarborgd. De werkloosheid wordt tot een minimum beperkt in het land, de inkomensverschillen tussen de bevolking zijn klein, de sociale zekerheid van de burgers is hoog.

Het Japanse model wordt gekenmerkt door enige vertraging in de levensstandaard van de bevolking (inclusief lonen) van de groei van de arbeidsproductiviteit. Hierdoor wordt een vermindering van de productiekosten en een sterke toename van het concurrentievermogen op de wereldmarkt bereikt. Zo'n model is alleen mogelijk met een uitzonderlijk hoge ontwikkeling van nationaal zelfbewustzijn, de prioriteit van de be>

Het Japanse economische model onderscheidt zich door een goed ontwikkelde planning en coördinatie van activiteiten van de overheid en de particuliere sector. Economische planning van de staat is een aanbeveling. Plannen zijn overheidsprogramma's die delen van de economie oriënteren en mobiliseren om nationale doelen te bereiken. Het Japanse model wordt gekenmerkt door het behoud van zijn tradities en door het actief lenen van andere landen van alles wat nodig is voor de ontwikkeling van het land.

Russisch model van overgangseconomie. Na een >

De voorwaarden voor de overgang naar een markteconomie waren ongunstig voor Rusland. Onder hen zijn:

1) een hoge mate van nationalisatie van de economie;

2) de vrijwel volledige afwezigheid van een legale particuliere sector met een toename van de schaduweconomie ;

3) het >

4) de verstoorde structuur van de nationale economie, waar de leidende rol werd gespeeld door het militair-industriële complex, en de rol van andere sectoren van de nationale economie werd verminderd;

5) niet-competitiviteit van industrieën en landbouw.

De be>

1) de ontwikkeling van particulier ondernemerschap op basis van privé-eigendom;

2) creëren van een concurrerende omgeving voor alle bedrijfsentiteiten;

3) een effectieve staat die een betrouwbare bescherming van eigendomsrechten biedt en de voorwaarden schept voor effectieve groei;

4) een effectief systeem van sociale bescherming van de bevolking;

5) open, concurrerend op de wereldmarkt

Mika.

2.3. De be>

Elke samenleving, hoe rijk of arm het ook is, lost drie be>

Welke goederen en diensten moeten worden geproduceerd en in welke hoeveelheid? Een individu kan zichzelf op verschillende manieren van de benodigde goederen en diensten voorzien: deze onafhankelijk produceren, uitwisselen voor andere voordelen en deze als een geschenk ontvangen. De samenleving als geheel kan niet alles onmiddellijk ontvangen. Op grond hiervan moet hij beslissen wat hij onmiddellijk zou willen hebben, met de ontvangst waarvan men zou kunnen wachten, en welke men zou moeten weigeren. Wat is er op dit moment nodig om te produceren: ijs of overhemden? Een kleine hoeveelheid dure kwaliteitshirts of heel veel goedkoop? Moeten we minder consumptiegoederen produceren of moeten we meer industriële goederen produceren (machines, machines, apparatuur, enz.) Die de productie en het verbruik in de toekomst zullen verhogen?

Soms kan de keuze vrij moeilijk zijn . Er zijn onderontwikkelde landen die zo arm zijn dat de inspanningen van het grootste deel van de beroepsbevolking worden besteed om de bevolking te voeden en te kleden. In dergelijke landen is het, om de levensstandaard van de bevolking te verhogen, noodzakelijk om de productievolumes te verhogen, maar dit vereist een herstructurering van de nationale economie, modernisering van de productie.

Hoe moeten de goederen en diensten worden geproduceerd? Er zijn verschillende opties voor de productie van de volledige set goederen, evenals elk economisch goed afzonderlijk. Wie, uit welke bronnen, met welke technologie moeten ze worden geproduceerd? Door welke organisatie van de productie? Er is geen enkele optie om een ​​bepaald huis, school, school of auto te bouwen. Het gebouw kan zowel meerdere verdiepingen als gelijkvloers zijn, de auto kan op een lopende band of handmatig worden gemonteerd. Sommige gebouwen worden gebouwd door particulieren, anderen - door de staat. Het besluit over de productie van auto's in het ene land wordt genomen door een overheidsinstantie, in een ander - door particuliere bedrijven.

Voor wie moet het product worden geproduceerd? Wie kan de in het land geproduceerde goederen en diensten gebruiken ? Omdat het aantal geproduceerde goederen en diensten beperkt is, ontstaat het probleem van de distributie. Om aan alle behoeften te voldoen, is het noodzakelijk het mechanisme van productdistributie te begrijpen. Wie zou van deze producten en diensten moeten profiteren? Moeten alle leden van de samenleving hetzelfde aandeel ontvangen of niet? Wat moet prioriteit krijgen - intelligentie of fysieke kracht? Zullen de zieken en bejaarden verzadigd zijn of zullen ze aan het lot overgelaten worden? Oplossingen voor deze problemen bepalen de doelen van de samenleving, de prikkels voor de ontwikkeling ervan.

De be> in verschillende socio-economische systemen worden op verschillende manieren opgelost. In een markteconomie bijvoorbeeld, zijn alle antwoorden op economische basisvraagstukken (wat, hoe, voor wie) de markt bepaalt: vraag, aanbod, prijs, winst, concurrentie.

"Wat" wordt bepaald door effectieve vraag , stemgeld. De consument beslist wat hij bereid is om geld te betalen. De fabrikant zal ernaar streven om aan de wensen van de consument te voldoen.

" Hoe" wordt bepaald door de fabrikant, die meer winst wil behalen. Aangezien het vaststellen van prijzen niet alleen van hem afhankelijk is, moet de fabrikant, om zijn doel te bereiken in een concurrerende omgeving, zoveel mogelijk goederen produceren en verkopen tegen een lagere prijs dan zijn concurrenten.

"Voor wie" wordt gekozen ten gunste van verschillende groepen consumenten, rekening houdend met hun inkomen.

Korte conclusies

1. Gedurende de afgelopen anderhalve eeuw hebben de volgende systemen in de wereld gewerkt: een markteconomie van vrije mededinging, een moderne markteconomie, een bestuurlijk commando en een traditionele economie. In de afgelopen anderhalve eeuw is een gemengde economie ontstaan.

2. Elk systeem heeft zijn eigen nationale modellen voor de organisatie van de economische ontwikkeling sindsdien landen verschillen in hun niveau van economische ontwikkeling, sociale en nationale omstandigheden.

3. Het Russische model van de overgangseconomie heeft de volgende kenmerken: een krachtige publieke sector, een klein aandeel van het midden- en kleinbedrijf, een ongelijke overgang naar marktbetrekkingen in verschillende industrieën en regio's van het land, hoge criminalisering van de economie.

4. De be> (wat, hoe, voor wie) worden op verschillende manieren in verschillende socio-economische systemen opgelost, afhankelijk van de sociaaleconomische ontwikkeling van het land.

Economische training

Sleutelbegrippen en concepten

Economisch systeem ; soorten economische systemen: traditionele economie, markteconomie, centraal bestuurde (bancaire) economie, gemengde economie; modellen van economische systemen: Japans, Zuid-Koreaans, Amerikaans, Zweeds; Russische overgangseconomie; economische hoofdthema's: wat, hoe, waarvoor.

Test vragen en taken

1. Welke soorten economische systemen kent u en wat is hun essentie?

2. Vergroot de essentie van modellen van economische systemen.

3. Wat zijn de kenmerken van het Russische model van overgangseconomie (in tegenstelling tot de opdracht tot markteconomie)?

4. Hoe verschilt het Japanse model van de Zuid-Koreaan? Welke elementen van deze modellen kunnen in Rusland worden gebruikt om een ​​markteconomie te creëren?