border=0

Fundamentele problemen van de ontwikkeling van de EU-economie

Samenvatting van de lezingen over de onderwerpen van de cursus "Fundamentele problemen van de ontwikkeling van de EU-economie."

Samengesteld door: prof. Gromyko V.V. prof. Okrut Z.M. Assoc. Gagarin G.Yu. Assoc. Saginova O.V.

In de cursus werd het concept MEI besproken. Objectieve noodzaak en historische onvermijdelijkheid van MEI. De basisvoorwaarden en voorwaarden voor een effectieve MEI in de context van de globalisering van de wereldeconomie. Overzicht van de elementaire theoretische concepten en scholen MEI.

Fasen, sferen en mechanismen van economische integratie in West-Europa . De essentie en de oorzaken van de West-Europese integratie. Fasen van integratie en mechanismen voor de implementatie ervan. Lessen uit de West-Europese integratie.

De basisprincipes van een interne markt . Europese Gemeenschap in de context van globalisering. Vrij verkeer van goederen en het mechanisme daarvoor. Vrij verkeer van kapitaal en het mechanisme voor de uitvoering ervan. Het beginsel van vrijheid van verkeer van personen - het uitvoeringsmechanisme. Vrijheid van ondernemerschap als gevolg van de toepassing van de vier beginselen van vrijheid van een eengemaakte markt.

Afstemming van de concurrentievoorwaarden binnen een interne markt . Eenmaking van het economisch beleid Eenmaking van de mededingingsvoorwaarden binnen de EU (wettelijk kader voor de regulering van de mededinging in de EU) Maatregelen tegen beperking van de mededinging Controle op fusies en overnames Regulering van de activiteiten van ondernemingen die de markt domineren Regulering van staatssteun aan bedrijven. Eenmaking van het economisch beleid van de EU (eenmaking van het landbouwbeleid, eenmaking van het industriebeleid, eenmaking van het vervoersbeleid).

De interne markt voor goederen en diensten kan niet goed functioneren als de concurrentievoorwaarden niet worden geëvenaard, de normen en regels van het spel worden vereenvoudigd en verenigd in één economische ruimte. Dit is de enige manier om gelijke kansen voor economische entiteiten te bereiken, rationele distributie van productiekrachten, verlaging van productiekosten, lagere prijzen en een toename van het concurrentievermogen van Europese goederen op de wereldmarkt.

In dit opzicht is een van de taken van de EU het opzetten van een systeem van administratieve juridische en economische maatregelen om de vrije concurrentie te handhaven. De componenten van dit systeem zijn de volgende twee richtingen: 1) eenmaking van de concurrentievoorwaarden; 2) de eenmaking van het economisch beleid van de EU.

Fasen van overgang naar economische en monetaire unie. De introductie van de euro . Het Verdrag van Rome van 1957 over economische en monetaire integratie. Plan Werner (1969). "Monetaire s>

Institutionele en politieke structuur van de EU Politieke structuur van EU -lidstaten. Politieke integratie: geschiedenis, taken, methoden. EU-instellingen.

Op weg naar sociale integratie Harmonisatie van sociale voorwaarden krachtens het Verdrag van Rome. De sociale component van de interne Europese markt. Sociaal beleid van de Europese Unie. Sociaal Handvest. Sociale dialoog.

Economie van individuele EU-landen . Plaats en rol van elke staat in de Unie. Algemene en specifieke problemen. Landenleiders, kleine ontwikkelde landen, economisch minder ontwikkelde landen. Regionale factor in EU-beleid.

EU: een combinatie van nationaal, Europees en wereldwijd Drie EU-niveaus: nationaal niveau, Europees niveau, mondiaal niveau. Vertegenwoordigingen van verschillende landen over de EU: de conflictkwesties van de EU, de uitbreiding van het EU-kader, het tempo van de EU-integratie, de economische groei van EU-landen, het eurogebied.

De EU is lid van de internationale gemeenschap. De plaats van de EU in de wereldeconomie. De invloed van de EU op internationale economische processen: de plaats van de EU in de wereldeconomie. Gemeenschappelijk handelsbeleid. Liberalisering van de internationale handel en de rol van de EU in dit proces. EU-handelsbetrekkingen met andere landen. EU en de VS en Japan. Meest begunstigde natie. Transatlantisch economisch partnerschap. Van handel tot buitenlands beleid. EU-hulpbeleid. EU buitenlands beleid. EU-veiligheidsbeleid. EU en globalisering. Wereldwijde triade. Europese zakelijke omgeving. Bedrijfsintegratie. Bedrijfsoplossingen op de Europese markt.

De EU en de landen van Midden- en Oost-Europa . De plaats van de landen van Midden- en Oost-Europa in de wereldeconomie. CEE en EU-landen: EU-uitbreiding (scenario, problemen, gevolgen).

Betrekkingen van de EU met Rusland en GOS-landen . De betrekkingen van de Europese Unie met de Russische Federatie als de be>

 1. Het concept van internationale economische integratie. Objectieve noodzaak en historische onvermijdelijkheid van MEI

 2. De basisvoorwaarden en voorwaarden voor een effectieve MEI in de context van de globalisering van de wereldeconomie

 3. Fundamentele theoretische concepten en scholen voor internationale economische integratie

 4. De essentie en de oorzaken van de West-Europese integratie

 5. Fasen van integratie en het mechanisme voor de implementatie ervan

 6. Lessen uit de West-Europese integratie

 7. Europese Gemeenschap in de context van globalisering

 8. Vrij verkeer van goederen en het verschaffen van mechanismen

 9. Vrij verkeer van kapitaal en het mechanisme voor de uitvoering ervan

 10. Vrij verkeer van personen en uitvoeringsmechanisme

 11. Vrijheid van ondernemerschap als een resultaat van de toepassing van de vier beginselen van vrijheid van de interne markt

 12. Eenmaking van de mededingingsvoorwaarden binnen de EU

 13. Het Verdrag van Rome van 1957 over economische en monetaire integratie. Werner Plan (1969)

 14. "Monetaire s> Europees Monetair Stelsel. eCU

 15. Valuta-integratie in het kader van de Europese Akte (1987). Delors Plan

 16. Een economische en monetaire unie tot stand brengen

 17. Economische vooruitzichten van de EMU. "Voors" en "nadelen" van de overgang naar een enkele valuta

 18. De politieke structuur van de EU-lidstaten

 19. Politieke integratie: geschiedenis. taken, methoden

 20. EU-instellingen

 21. Europese integratie

 22. Harmonisatie van sociale voorwaarden krachtens het Verdrag van Rome

 23. De sociale component van de interne Europese markt

 24. Sociaal beleid van de Europese Unie

 25. Europees Sociaal Handvest

 26. Sociale dialoog

 27. Euro Union Economy

 28. Bondsrepubliek Duitsland. Duitse economie

 29. Franse Republiek. Economie van Frankrijk

 30. Britse economie

 31. De economie van Italië

 32. Kleine Europese landen (EU-leden). economie

 33. Economisch minder ontwikkelde EU-landen

 34. Regionale factor in EU-beleid

 35. Drie EU-niveaus: nationaal niveau, Europees niveau, wereldwijd niveau

 36. Vertegenwoordigingen van verschillende landen over de EU. EU-conflictkwesties

 37. De plaats van de EU in de wereldeconomie

 38. Gemeenschappelijk handelsbeleid. Liberalisering van de internationale handel en de rol van de EU in dit proces

 39. EU-handelsbetrekkingen met andere landen

 40. Van handel tot buitenlands beleid. EU-hulpbeleid. EU buitenlands beleid. EU-veiligheidsbeleid

 41. EU en globalisering. Wereldwijde triade

 42. Europese zakelijke omgeving. Bedrijfsintegratie. Bedrijfsoplossingen op de Europese markt

 43. Midden- en Oost-Europese landen

 44. EU-uitbreiding: scenario, problemen, gevolgen

 45. Betrekkingen van de EU met de Russische Federatie als de be>

 46. Technische bijstand van de Europese Unie van Rusland

 47. Institutionele mechanismen voor de ontwikkeling van partnerschappen en samenwerking tussen Rusland en de Europese Unie

 48. Chronologie van de uitbreiding van de Gemeenschap

2019 @ bgvarna.site