border=0

Economie als een wetenschap. Onderwerp van de economie

Economie (economie) is de wetenschap van het gebruik van een tak van beperkte middelen om te voldoen aan de onbeperkte menselijke behoeften.

In deze categorie presenteren we het vak van het vak economie . Hier zijn de lezingen van de basis van de economie als een wetenschap.

 1. Inleiding tot de loop van de economische theorie

 2. Goederenmarktproductie. Productie organisatie

 3. Economische eigendomsrelaties

 4. Economie van geld | De rol van geld in de economie | Geld functies

 5. Modern banksysteem

 6. Bruto nationaal product

 7. Internationale arbeidsverdeling

 8. Internationale economie en zijn structuur

 9. Wereldmarkt en internationaal verkeer van goederen

 10. Wereldeconomie en internationale beweging van productiefactoren

 11. Sectoren van economische activiteit

 12. Economische interconnectiesectoren

 13. Groepen landen in de internationale economie

 14. Theorieën van de internationale handel

 15. De be>

 16. Dynamiek en structuur van internationale handel

 17. Handelsbeleid

 18. Essentie en vormen van internationale kapitaalbeweging

 19. Directe internationale investeringen

 20. Buitenlandse directe investeringen. effecten

 21. De essentie van internationaal krediet

 22. De be>

 23. Institutionele structuur van internationaal krediet. Internationale financiële centra

 24. Oorzaken van internationale arbeidsmigratie

 25. De be>

 26. Internationaal verkeer van arbeid

 27. Regulering van internationale migratieprocessen. Internationale Arbeidsorganisatie

 28. Concept van valutarelaties | Wereld monetair systeem

 29. Valuta concept | Valutaconvertibiliteit

 30. Evolutie van het monetaire systeem

 31. Europees Monetair Stelsel

 32. Wisselkoers

 33. Saldo van betalingstheorie

 34. Rekening betalingsbalans op de lopende rekening

 35. Lopend verkeer met kapitaal en financiële transacties

 36. Saldo van betalingsfinanciering

 37. Vorming van integratieprocessen

 38. Typen integratie-koppelingen

 39. Statische en dynamische integratie-effecten

 40. West-Europese integratie

 41. Globalisering van economische processen in de wereld

 42. Wereldwijde economische problemen

 43. Objectieve noodzaak en voorwaarden voor de integratie van Oekraïne in het moderne internationale economische systeem

 44. Binnenlandse en buitenlandse economische factoren van opname in het internationale economische systeem

 45. Strategische richtingen van de internationalisering van de Oekraïense economie

 46. Nieuwe vormen van integratie van Oekraïne in het internationale economische systeem

 47. Algoritmen van het informatie- en analysecentrum van de onderneming en zorgen voor hun ondersteuning door de organisatiestructuur

 48. Productie theorie

 49. Consumptietheorie

 50. Wiskundige economie

 51. Lonen | salaris

 52. schuldeiser

 53. Financieel bankroet. fictieve faillissement

 54. Economische rehabilitatie

 55. solvabiliteit

 56. insolventie

 57. Standaard: Technisch, Staat

 58. Credit Default Swap

 59. Markt in de economie. Marktfuncties

 60. Wonen en gemeentelijke diensten

 61. Economy. Soorten boerderijen

 62. Natuurlijke economie

 63. Arbeidsproductiviteit

 64. Arbeid en economie

 65. Autarky-economie

 66. Traditionele economie | Natuurlijke organisatie van sociale productie

 67. Menselijke arbeidsmiddelen in de economie

 68. Middelen van arbeid

 69. Economische wetten

 70. Productie relaties

 71. Economische activiteit

 72. Productieve krachten

 73. Productie van grondstoffen

 74. Verdeling van de arbeid

 75. Internationale arbeidsverdeling

 76. kapitaal

 77. beheer

 78. Echt kapitaal. Fysiek kapitaal

 79. Financieel kapitaal

 80. Productiefactoren

 81. landbouw

 82. Zware industrie

 83. Chemische industrie

 84. Werktuigbouwkunde

 85. Industriële samenleving

 86. Bedrijfsanalyse

2019 @ bgvarna.site