Fase "Controleer sociale aanpassing".
5.3.1. De procedure voor.

Na een handmatige inspectie voeren de keurmeester, de eigenaar / gids en de hond een korte gezamenlijke wandeling uit. De hond is aan een losse lijn met een lengte van 1-1,5 m

Vervolgens wordt de eigenaar / gids met de hond naar een groep helpers gestuurd. De assistenten van de rechter moeten zich rustig gedragen, geen plotselinge bewegingen maken. Ze kunnen in verschillende richtingen bewegen, gebarend praten, lachen, bukken, hurken. Ze moeten echter niet op de testhond letten en pogingen doen om hem bang te maken. Er mogen geen vreemde voorwerpen worden gebruikt door assistentrechters, bijvoorbeeld: paraplu's, rammelaars, fietsen, enz.

Terwijl de hond in de hulpgroep zit, mogen zowel de eigenaar / de geleider als de assistenten van de rechter met de hond praten en de hond gladstrijken.

Het aantal passages door een groep mensen moet voldoende zijn om het gedrag van de hond te beoordelen.

5.3.2. Evaluatie.

Terwijl de eigenaar / gids en zijn hond in de groep zitten, moet de rechter duidelijk het wantrouwen onderscheiden, wat de normale reactie is van de hond, en de angst of angst die moet worden beboet. Elke manifestatie van agressief gedrag is de reden om de hond van het podium te verwijderen (beoordeling "niet genoeg").

T1 T2 Niet genoeg
De hond vertoont een vriendelijke, onverschillige houding ten opzichte van de assistent-rechter of indicatief gedrag op korte termijn. De hond vertoont lichte afwijkingen van de vriendelijke of onverschillige houding tegenover de assistent-rechter, zonder agressie of lafheid te tonen. De hond vertoont agressief gedrag, lafheid, twijfel aan zichzelf, vermijdt contact met mensen.

Fase "Geluidstest".

5.4.1. De procedure voor.

Afhankelijk van het aantal geteste honden worden groepen van 2 tot 5 individuen gevormd.

Eigenaars / gidsen met honden aan lijnen lopen het testgebied binnen en staan ​​2-3 meter uit elkaar.

Honden worden in een zittende positie aan de voeten van de eigenaar / geleider geplaatst, de leiband moet slap zijn

De assistent-scheidsrechter maakt twee schoten vanaf het startpistool met een interval van 5-7 seconden, aan de zijkant op een afstand van 20-25 m van de lijn van de geteste.

5.4.2. Evaluatie.

Tijdens schoten moet de scheidsrechter duidelijk wantrouwen onderscheiden, wat de normale reactie van de hond is, en angst of angst die moet worden beboet. Elke manifestatie van agressief gedrag is de reden om de hond van het podium te verwijderen (beoordeling "niet genoeg").

T1 T2 Niet genoeg
De hond vertoont een onverschillige houding of een korte-termijnoriëntatiereactie (niet meer dan 10 seconden). De hond vertoont een vrij > De hond demonstreert duidelijke manifestaties van lafheid, twijfel aan zichzelf, agressie, toont paniek en angst, probeert de speelplaats te verlaten of te verlaten.

VI. DEFINITIEVE EVALUATIE


border=0


Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de cijfers behaald in alle drie fasen:

- Bij de prevalentie van schattingen wordt de hond als geslaagd beschouwd voor de test. Honden die een T1-classificatie hebben gekregen, hebben gedrag dat voldoet aan de vereisten voor een veilig en adequaat gedrag van het dier in relatie tot mensen, en hebben ook voldoende weerstand tegen scherpe geluidsstimuli. De invoer "T1-test geslaagd" wordt ingevoerd in de kolom "eindcijfer" op het beoordelingsformulier.

- Met de prevalentie van T2-cijfers wordt de hond geacht deze test te hebben doorstaan, maar hij moet de test na twee jaar opnieuw doorstaan. Het heeft een geldig, maar niet volledig compliant testgedrag. Bij het fokken van een dergelijke hond moet men letten op de juiste selectie van een paar om ongewenste gedragsreacties in het ras niet te verhelpen. In de kolom "eindcijfer" in het beoordelingsformulier wordt de vermelding "T2-test geslaagd met commentaar"

- Wanneer de beoordeling van "niet genoeg" in een bepaald stadium wordt ontvangen, wordt de hond uit de test verwijderd. De rechter maakt een markering op het beoordelingsformulier "test mislukt." Honden die een negatieve beoordeling hebben gekregen, mogen niet eerder dan 3 maanden opnieuw testen. Herhaling kan niet meer dan twee keer worden gedaan. In de kolom "eindcijfer" in het beoordelingsformulier is de invoer "test mislukt" ingevoerd

Honden die de test "driemaal mislukt" hebben ontvangen, worden ongeschikt geacht voor fokdoeleinden, omdat hun gedrag niet voldoet aan de vereisten. Informatie over dergelijke honden wordt verplicht opgenomen in de database RKF Champion.

; Datum toegevoegd: 2017-12-16 ; ; Views: 227 ; Maakt het gepubliceerde materiaal inbreuk op het auteursrecht? | | Bescherming van persoonlijke gegevens BESTEL WERK


Heeft u niet gevonden waarnaar u op zoek was? Gebruik de zoekopdracht:

De beste uitspraken: voor studenten van de week zijn er even, vreemd en geldig. 8529 - | 6831 - of lees alles ...

2019 @ bgvarna.site

Pagina-generatie over: 0.001 sec.