border=0

Brandblusinstallaties

Onder brandblusinstallaties wordt verstaan ​​een combinatie van stationaire technische middelen voor het blussen van een brand door het vrijkomen van blusmiddelen.

Door de activeringsmethode worden de installaties verdeeld in handmatig (met handmatige activeringsmethode) en automatisch.

Op type brandblusmiddelen zijn installaties onderverdeeld in:

  • waterdovend (sprinkler, drencher, fire monitors);
  • schuimbrandblusmiddelen (sprinkler, drencher);
  • poeder dovend;
  • gas ( CO 2, koelmiddel, stikstof, stoom, enz.) brandblusmiddelen.

Het type installatie en het blusmiddel worden gekozen rekening houdend met het brandgevaar, de fysische en chemische eigenschappen van de geproduceerde en opgeslagen en gebruikte stoffen en het type beschermde materiaalwaarden dat in deze objecten is opgeslagen (musea, boekhandels, galerijen, computerruimten, enz.).

Zie ook:

Staat van shock

Eerste hulp bij letsel van de wervelkolom

Ontwikkeling van instructies voor arbeidsbescherming

Classificatie van beroepsziekten

Compensatie van schade veroorzaakt aan de gezondheid of het leven van de werknemer

Terug naar inhoudsopgave: arbeidsbescherming

2019 @ bgvarna.site

Pagina generatie over: 0.002 sec.