Methoden en middelen voor hygiënische training en voorlichting van de bevolking
Hygiënisch onderwijs (gezondheidseducatie) is een reeks educatieve, educatieve, propaganda- en propaganda-activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl, het voorkomen van ziektes, het handhaven en versterken van de gezondheid, het vergroten van de arbeidscapaciteit van mensen en het verlengen van hun actieve leven.

De basis van hygiënische training en opleiding legde het concept van een gezonde levensstijl, formuleerde de be>

  • het verminderen van de prevalentie van roken;
  • het verbeteren van de kwaliteit van voeding;
  • verhoogde fysieke activiteit;
  • het verminderen van de impact van schadelijke psychosociale factoren en het verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • publieke naleving van persoonlijke en openbare hygiënemaatregelen;
  • verminderde alcoholinname ;
  • drugspreventie .

Het bevorderen van medische en hygiënische kennis onder de bevolking helpt om morbiditeit en mortaliteit te verminderen, helpt bij het opleiden van een gezonde, fysiek sterke generatie.

Preventieve maatregelen zijn primair en secundair .

Primair - wanneer preventieve maatregelen gericht zijn op de directe oorzaak van de ziekte of letsel bij gezonde mensen. Bij het uitvoeren van primaire preventie, het concept van levensstijl, dat bepaalt hoe chronische niet-infectieuze ziekten (cardiovasculair, endocrien, neuropsychiatrisch, enz.) Kunnen worden voorkomen, waarvan het ontstaan ​​grotendeels samenhangt met roken, alcoholmisbruik, lichamelijke inactiviteit, psycho-emotionele stress.

Secundaire profylactische maatregelen worden uitgevoerd in gevallen van blootstelling aan aandoeningen en factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte of het letsel van een patiënt. Secundaire preventie is vooral gericht op hygiënisch onderwijs, inclusief individuele of groepscounseling, training van patiënten en hun families in kennis en vaardigheden gerelateerd aan een bepaalde ziekte of groep van ziekten. Secundaire profylaxe omvat cursussen van preventieve behandeling en gericht herstel (oefentherapie, massage, san-kur behandeling, etc.).

Zowel primaire als secundaire preventieve maatregelen zijn gericht op het vormen van de juiste perceptie en houding ten opzichte van de veranderde mogelijkheden en behoeften van het organisme.

Soorten medische preventieve diensten :

Methoden en middelen voor het hygiënisch opvoeden en trainen van de bevolking en het bevorderen van een gezonde levensstijl:


border=0


methoden fondsen
mondeling Lezing, gesprek, advies, discussie, uur van vragen en antwoorden, gezondheidslessen, etc.
gedrukt Memo, brochures, folders, artikelen, vraag en antwoordbord.
grafisch Tv, bioscoop, dvd, dia's, sanitaire bulletins.
gemengd Alle fondsen samen.

Hygiënische training en opleiding, bevordering van een gezonde levensstijl wordt op bevolkingsniveau uitgevoerd met behulp van verschillende vormen en methoden van training, vereist geen aanzienlijke fysieke kosten.

Elk van de methoden kan worden geïmplementeerd met behulp van bepaalde vormen en middelen. Onderscheid maken tussen individuele, groepsmatige en massale vormen van hygiënisch onderwijs.

Met vormen van individuele effecten kunt u de kenmerken van de ontvanger maximaliseren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in het proces van communicatie tussen een gezondheidswerker en een patiënt (gesprek, briefing, raadpleging - persoonlijk of telefonisch, persoonlijke correspondentie).

Vormen van groepsinvloed worden gebruikt voor de gedifferentieerde hygiënische opvoeding van verschillende leeftijds- en beroepsgroepen van de bevolking, evenals voor praktische training.

De lezing wordt gegeven door artsen MO of medische assistenten bij de faciliteiten (buiten MO). De samenstelling van het publiek moet van 10 tot 25 personen zijn. De focus van de presentatie ligt op preventieve maatregelen voor een specifieke pathologie. Het lesmateriaal sluit medische termen en aanbevelingen over het gebruik van specifieke medicijnen uit. De lezing is een massale manier van hygiënisch onderwijs en training, gekenmerkt door de grootste capaciteit van informatie verwerkt door de docent. Voor een korte periode moet de docent een nieuw geweldig materiaal presenteren. Gewoonlijk wordt een groot publiek verondersteld een lezing te geven.Gesprekken worden gevoerd door alle medische professionals (artsen, paramedici, verloskundigen, verpleegkundigen). De samenstelling van het publiek van 1 persoon (individueel) tot 5-7 personen (groep). Onderwerpen van gesprekken kunnen zeer divers zijn. Gesprek impliceert de actieve deelname van luisteraars. Gesprek impliceert de actieve deelname van luisteraars. De taak van de leider van het gesprek is om het interessant te maken door het stellen van be>

Een vraag- en antwoordbord is een vorm van correspondentieoverleg.

De memo wordt aan de patiënt gegeven om hem te herinneren aan tips over het versterken en behouden van de gezondheid.

De ronde tafel, de uren van vragen en antwoorden is een groepsvorm van werk van hygiënisch onderwijs, gebaseerd op een bespreking van specifieke kwesties met betrekking tot de promotie en bescherming van de gezondheid van de aanwezigen en de uitwisseling van meningen. Het evenement wordt niet alleen bezocht door medische hulpverleners, maar ook door openbare organisaties (voor drugsverslaving, een pensioenfonds, enz.).

Het sanitaire zegel op de muur (posters, sanitaire bulletins) is een massaal middel voor gezondheidseducatie dat levendig, kleurrijk is en specifieke informatie bevat. Een artistiek ontworpen gezondheidsbulletin trekt altijd de aandacht en is een van de meest begrijpelijke propagandamiddelen.

Het gezondheidsbulletin is een geïllustreerde, hygiënisch-educatieve krant die slechts aan één onderwerp is gewijd. Het onderwerp moet relevant zijn, rekening houdend met de uitdagingen waarmee de moderne gezondheidszorg wordt geconfronteerd, alsook met de epidemiologische situatie. Grote kop is gemarkeerd. De naam moet interessant en intrigerend zijn, het is wenselijk om het woord 'ziekte' en 'preventie' niet te vermelden.

Het sanitaire bulletin bestaat uit 2 delen - tekstueel en geïllustreerd. De tekst wordt op een standaard vel tekenpapier geplaatst in de vorm van kolommen van 13-15 cm breed, typ op een typemachine of computer. Tekst schrijven in zwarte of paarse kalligrafie is toegestaan. Het is noodzakelijk om een ​​redactionele of inleiding te benadrukken, de rest van de tekst moet worden onderverdeeld in subsecties (kopjes) met ondertitels, die de essentie van de vragen en praktisch advies uiteenzetten. Opmerkelijk is de presentatie van materiaal in de vorm van vragen en antwoorden.

De tekst moet worden geschreven in een taal die begrijpelijk is voor het grote publiek zonder medische terminologie, met het verplichte gebruik van lokaal materiaal, voorbeelden van correct hygiënisch gedrag in verband met de gezondheid, gevallen uit de medische praktijk.

Decoratie: tekeningen, foto's, applicaties moeten elegant zijn, het materiaal illustreren, maar niet dupliceren. Een foto kan een of meerdere zijn, maar een ervan, de hoofdfoto, moet de hoofdbetekenis hebben en de aandacht trekken.

Tekst en decoratie mogen niet omslachtig zijn.

Sanitaire bulletin eindigt met een slogan of beroep. Het ziet er beter uit als ingelijst. Het embleem van het Rode Kruis en de schaal met een s> De titel "Sanitair Bulletin" en het nummer van de kwestie mogen niet aanwezig zijn, omdat het gezondheidsbulletin geen tijdschrift is.

Rechtsonder ziet u de verantwoordelijke en de uitgavedatum. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het gezondheidsbulletin minstens 1-2 keer per kwartaal wordt vrijgegeven.

Het Thematische Sanitaire Album is een geïllustreerde editie gewijd aan een specifiek medisch en hygiënisch onderwerp en met een welomschreven geadresseerde.

Slideshows, films, gezondheids-dvd's zijn een enorme vorm van hygiënisch onderwijs, in optimale gezondheidsstijlen en ziektepreventie. Het is raadzaam om te combineren met een presentatie over de relevante aspecten van gezondheidsbevordering en -behoud.

Massaal wellnessbedrijf - wordt gehouden op medische data om de aandacht te vestigen op een specifiek probleem. Betreft de deelname van een groot aantal mensen met de betrokkenheid van specialisten in het algemeen en een beperkt profiel.

Gezondheidscentrum

De organisatie van de hoek moet worden voorafgegaan door een bepaald voorbereidend werk:

• coördinatie van de organisatie van de site met het management van deze instelling;

• bepaling van de lijst van werken en noodzakelijke bouwmaterialen (stands, strips, bevestiging van "rails", knopen, lijm, stof, enz.);

• de keuze van een plaats - het is wenselijk dat er constant of vaak een massa mensen is;

• selectie van relevant geïllustreerd materiaal: posters, tentoonstellingen, transparanten, foto's, memo's, flyers, knipsels uit kranten en tijdschriften, tekeningen. Deze selectie wordt uitgevoerd met de hulp van een instructeur voor de hygiënische opvoeding van het gebied.

Moderne vormen van werk op het gebied van hygiënisch onderwijs en educatie van de bevolking omvatten een complex van onderwijsmethoden die bijdragen tot een toename van de mate van assimilatie van informatie (bijvoorbeeld discussie in groepen (50%) + het gebruik van visuele hulpmiddelen (30%) = 80% van materiële assimilatie).

3. Planning, organisatie en controle van hygiënische educatie op het voorbeeld van de organisatie van gezondheidsscholen .

School voor patiënten is een combinatie van hulpmiddelen en methoden voor individuele en groepsimpact op patiënten en de bevolking, gericht op het verbeteren van hun kennis, bewustzijn en praktische vaardigheden in rationele behandeling van de ziekte, preventie van complicaties en verbetering van de kwaliteit van leven. Het doel van dergelijke scholen is om de motivatie en verbetering van de implementatie door de patiënt van medische aanbevelingen te verhogen, om partnerschappen met de arts te vormen in behandeling, rehabilitatie en preventie, en hun wederzijds voordelige samenwerking. Bij het bezoeken van deze scholen vormen patiënten de verantwoordelijkheid voor het behoud van hun gezondheid, een rationele en actieve houding ten opzichte van de gezondheid, een motivatie voor herstel en de naleving van het behandelingsregime.

De ontwikkeling van de School of Health voor patiënten maakt het mogelijk om een ​​van de basisprincipes van hervorming van de gezondheidszorg te implementeren - het verzekeren van het partnerschap tussen een arts en een patiënt bij het bereiken van de kwaliteit en effectiviteit van medische zorg.

; Datum toegevoegd: 2014-02-02 ; ; Bekeken: 46,370 ; Maakt het gepubliceerde materiaal inbreuk op het auteursrecht? | | Bescherming van persoonlijke gegevens BESTEL WERK


Heeft u niet gevonden waarnaar u op zoek was? Gebruik de zoekopdracht:

Beste uitspraken: leren leren, niet leren! 9329 - | 7139 - of lees alles ...

Zie ook:

border=0
2019 @ bgvarna.site

Pagina-generatie over: 0.003 sec.