border=0

Beginselen van lezingen over arbeidsbescherming. Veiligheid en arbeidsbescherming in een organisatie of onderneming

Tot uw aandacht presenteren wij een cursus van lezingen over arbeidsbescherming . Hier zijn verzamelde lezingen over arbeidsbescherming, als wetenschap.

Hoorcolleges worden gepresenteerd in vier secties.

Sectie 1. Basisprincipes van arbeidsbescherming

Onderwerp 1. Basisprincipes van veiligheid en gezondheid op het werk
Onderwerp 2. De be>
Onderwerp 3. Juridisch kader voor arbeidsbescherming

 1. Algemene informatie over arbeidsbescherming

 2. De mens is een levend organisme. Kenmerken van de structuur van het menselijk lichaam

 3. Het menselijk lichaam en de omgeving. effect

 4. Arbeidsomstandigheden

 5. Het concept van arbeidsveiligheid

 6. Risico-identificatie en risicobeoordeling

 7. Beveiligingsgrondbeginselen

 8. Concept van arbeidsbescherming

 9. Het concept van maatschappelijk aanvaardbaar risico

 10. Compensatie voor hard werken en werken met schadelijke of gevaarlijke werkomstandigheden

 11. Economische zekerheid van arbeid

 12. Basisbegrippen van het arbeidsrecht

 13. Arbeidsovereenkomst

 14. Arbeidsdiscipline

 15. Intern werkschema

 16. Kenmerken van arbeidsreglementering van bepaalde categorieën werknemers

 17. Lonen en lonen

 18. Sociaal partnerschap

 19. Juridisch kader voor arbeidsbescherming

 20. Staatsregulering op het gebied van arbeidsbescherming

 21. Staatseisen voor arbeidsbescherming

 22. De plicht en verantwoordelijkheid van werknemers om te voldoen aan arbeidsbescherming en arbeidsreglementen. Verplichting en verantwoordelijkheid van de werkgever

 23. Plichten en verantwoordelijkheden van ambtenaren om te voldoen aan de vereisten van arbeidswetgeving en arbeidsbescherming


Sectie 2. Basisprincipes van arbeidsbescherming in organisaties:

Thema 4. Basisprincipes van arbeidsbescherming in organisaties

 1. Verplichtingen van de werkgever om te zorgen voor veilige omstandigheden en arbeidsbescherming

 2. Algemene concepten over de interne motivatie van de mens

 3. Organisatie van managementsysteem voor arbeidsbescherming

 4. Sociaal partnerschap

 5. Certificering van werkplekken over arbeidsomstandigheden

 6. Ontwikkeling van instructies voor arbeidsbescherming

 7. Organisatie van training in arbeidsbescherming en verificatie van kennis van arbeidsbeschermingseisen van werknemers van organisaties

 8. Het bieden van compensatie voor arbeidsomstandigheden: werknemers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen

 9. Documentatie van het OSH-beheersysteem

 10. Certificering van arbeidsbescherming

border=0

Afdeling 3. Speciale aspecten van het waarborgen van de eisen van arbeidsbescherming en veiligheid van productieactiviteiten:

Onderwerp 5. Zorgen voor arbeidsveiligheidsvereisten .

 1. Technische beveiliging van gebouwen en structuren, uitrusting en gereedschappen, technologische processen

 2. De invloed van de mens op de lucht

 3. Ventilatie voor arbeidsbescherming

 4. Geluidsbescherming. Methoden en middelen ter bescherming tegen trillingen

 5. Veiligheidsverlichting op het werk

 6. Niet-ioniserende straling

 7. Bescherming tegen ioniserende straling

 8. Gevaarlijke industriële voorzieningen en industriële veiligheid

 9. Organisatie van veilig werken met verhoogd gevaar

 10. Elektrische veiligheid

 11. Het opvallende effect van elektrische stroom op het menselijk lichaam

 12. Factoren die een elektrische schok bepalen

 13. Remedies voor elektrische schokken

 14. Classificatie van gebouwen volgens de mate van gevaar van elektrische schokken

 15. Aarding nul-beveiligingsrit

 16. Organisatie van een veilige werking van elektrische installaties

 17. Organisatie van training in elektrische veiligheidsregels in onderwijsinstellingen

 18. Brandveiligheid

 19. Potentiële ontstekingsbronnen

 20. Gevaarlijke factoren van vuur en explosie

 21. Basisprincipes van brandpreventie

 22. Brandalarmsysteem

 23. Brandblusinstallaties


Sectie 4. Sociale bescherming van slachtoffers op het werk

Onderwerp 6. Bedrijfsletsel, het voorkomen ervan en de procedure voor onderzoek en registratie van industriële ongevallen
Thema 7. Preventie en procedure voor onderzoek en registratie van beroepsziekten
Thema 8. Algemene rechtsbeginselen voor vergoeding van schade. Verplichte sociale verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten
Thema 9. Eerste hulp aan slachtoffers op de werkplek.

 1. Basisprincipes van arbeidsongevallenpreventie

 2. Beroepsletsel en hun classificatie

 3. Arbeidsongevallenkwalificatie

 4. Verplichtingen van werknemers en werkgever in geval van een arbeidsongeval

 5. De procedure voor het onderzoeken van arbeidsongevallen

 6. Registratie van onderzoeksmateriaal over arbeidsongevallen en hun boekhouding

 7. Classificatie van beroepsziekten

 8. Vaststelling van beroepsziekte

 9. De procedure voor het onderzoeken van beroepsziekten

 10. Compensatie van schade veroorzaakt aan de gezondheid of het leven van de werknemer

 11. Vereiste sociale verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten

 12. De rol van eerste hulp aan het slachtoffer bij een ongeval

 13. EHBO-vereisten

 14. Informatie over het menselijk lichaam

 15. Procedure voor eerste hulp aan het slachtoffer ter plaatse

 16. Beoordeling van het slachtoffer

 17. Regels voor het verwijderen van kleding en schoenen van het slachtoffer tijdens eerste hulp

 18. Transport beïnvloed

 19. Verbanden voor verwondingen van verschillende lokalisatie

 20. Minimaal noodzakelijke middelen voor het verlenen van eerste hulp bij letsels en andere noodsituaties

 21. Tekenen van klinische dood

 22. Ademhalingstilstand

 23. Een man in coma. redenen

 24. Staat van instorting

 25. Staat van shock

 26. Tekenen van flauwvallen

 27. Typen bloedingen

 28. Hoofdletsel Hoofdletseloorzaak

 29. Borstletsel

 30. Verwondingen aan de cervicale wervelkolom

 31. Buiktrauma

 32. Bekkenletsels

 33. Letsels aan de ledematen

 34. Burn tarieven

 35. Mate van bevriezing en tekenen

 36. het lichaamshypothermie

 37. Acute lichaam vergiftiging

 38. Typen elektrische verwondingen. Tekenen van elektrische letsels

 39. Hartpijn

 40. Acute buikpijn

 41. Basisprincipes van cardio-pulmonale reanimatie

 42. Stadia van cardiopulmonaire reanimatie

 43. Manieren om tijdelijk te stoppen met bloeden

 44. Wonden beschermen tegen infectie

 45. Eerste hulp bij blessures

 46. Eerste hulp bij hoofdletsel

 47. Eerste hulp bij letsel van de wervelkolom

 48. Eerste hulp bij verwondingen aan de borsten

 49. Eerste hulp bij abdominale verwondingen

 50. Eerste hulp bij bekkenletsel

 51. Eerste hulp bij letsels aan ledematen

 52. Eerste hulp bij brandwonden of warmteletsels

 53. Eerste hulp bij bevriezing

 54. Eerste hulp bij onderkoeling

 55. Eerste hulp bij bewustzijnsverlies

 56. Epilepsie eerste hulp

 57. Eerste hulp bij acute vergiftiging

 58. Eerste hulp bij elektrische letsels

 59. Hartpijn eerste hulp

 60. Eerste hulp bij buikpijn

2019 @ bgvarna.site